کاشی ضد اسید کامپوزیت

    • مقاومت سایشیمقاومت سایشی
    • مقاوم در برابر یخ زدگیمقاوم در برابر یخ زدگی
    • کاشی کفکاشی کف
  • سایز کاشی :
    • کاشی ضد اسید کاشی ضد اسید
رنگبندی